ערוץ ויוה לוח שידורים

13:50
גאטה
14:40
גאטה
15:30
גאטה
16:20
בגוף אחד
17:10
בגוף אחד
18:00
בגוף אחד
18:50
בגוף אחד
19:40
בגוף אחד
20:30
הלוחמת
21:20
הלוחמת
22:10
הלוחמת
23:00
הלוחמת
23:50
הלוחמת
00:40
גאטה
01:00
מעבר לשעון חורף
02:30
גאטה
03:10
גאטה
04:00
גאטה
04:44
נשוב לשדר ב-06:10
06:10
יורשי הנקמה