1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star

הורה חדרה - גבי ברלין

  • הורה חדרה-גבי ברלין
  • קליפ עם מילים לשיר
הבה נרננה, הבה נריע נא
הבה נצאה לרקוד הורה.
נאחד את הלבבות, נלכד המפלגות
ונחוג את יובלה של חדרה.
מה גדולה, גדולה היא שמחתנו
וליבנו רבה בו האורה.
חמישים שנה מלאו למושבתנו,
הבו גודל למייסדי חדרה.
המה באו, חול מצאו,
הם זרעו, הם נטעו
ויבשו ביצות המארה.
הם קדחו, הם לא שחו,
הם לא נחו, הם ניצחו
והורישו לנו את חדרה.

קליפים נוספים ומקורות לשיר

זמרשת: הורה חדרה
הורה לארץ ישראל, כוריאוגרפיה מוטי קוצר
להקת צעירי חדרה-מח אנגלית-אסף יניב
העופרים שיר שמח (הורה)

ביקורות, כתבות ותגובות גולשים על השיר