1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star

תפילה לילד - אבי סינואני

פתח נא לי שערי שמיים
היושב שם במרומים
המטר לי ברכתך כמים
להרוות את צמאוני

כל בקשתי זה ילד
לא רוצה ארמון זהב
מתפלל לזה הפלא
אנא אלי אל נא תחדל
מתפלל לזה הפלא
אנא אלי אל נא תחדל...

בשירי אשא

ביקורות, כתבות ותגובות גולשים על השיר