זכויות יוצרים

FlatPlanet.TV הינו פלטפורמה לתוכן גולשים ומשמש כאינדקס המפנה לאתרים אחרים ברשת.
התכנים באתר נכתבו ע"י הגולשים עצמם או באמצעים טכנולוגיים אוטומטים שאיש לא מתערב בהם.
אנו מכבדים זכויות יוצרים ומורידים תכנים הפוגעים בזכויות יוצרים מהאתר כאשר נמצאים כאלה. בכל מקרה של פניה הדורשת הסרת תוכן ספציפי הוא מוסר.

במידה ויש תוכן הפוגע בך אנא ידע אותנו, ציין פרטים כגון מה התוכן הפוגע, כיצד הוא פוגע בך, פרטים נוספים המראים את בעלותך על הזכויות וכן את פרטיך האישיים ליצירת קשר.
FlatPlanet.TV
flatplanet.tv [AT] gmail.com

סגור לתגובות.